Martin van Brakel
Martin van Brakel 

Organisaties kunnen in uiteenlopende situaties behoefte hebben aan ondersteuning bij het inrichten van een lerende omgeving, het oplossen van een organisatievraagstuk of de noodzaak voor specifieke expertise bij ingrijpende veranderingen. Elke situatie vraagt dan ook om een unieke combinatie van professionele deskundigheid en persoonlijke kwaliteiten.

 

Expertise en achtergrond.

Met een bedrijfskundige achtergrond heb ik meer dan 35 jaar internationale werkervaring met het adviseren en begeleiden van leidinggevenden en teams op het gebied van organisatie ontwikkeling, management development, procesbeheersing en organisatie inrichting. Mijn passie is het verbinden van mensen en een omgeving creëren waarin ruimte is voor creativiteit en innovatie. Ik zie het als mijn missie om mensen in beweging te brengen, zodat zij hun talent ten volle kunnen benutten. Ik heb daarin een eigen stijl: mijn manier van werken is analyserend en stimulerend met veel aandacht voor zelfinzicht en zelfreflectie. Mijn belangrijkste drijfveren zijn nieuwsgierigheid en verbinding. Ze raken de kern van mijn bevlogenheid en zorgen ervoor dat ik het beste uit mezelf kan geven. Na een post-doctorale studie Innovatiemanagement aan de TSM Business School groeit het besef dat innovatie niet te veel gericht zou moeten zijn op productie. Het gaat er wel om dat je bijdraagt aan het geluk van andere mensen. Een gecertificeerde opleiding tot coach geeft mij meer inzicht in denkwijzen vanuit een psychologische invalshoek bij het begeleiden van mensen. In 2003 besluit ik om als zelfstandig ondernemer invulling te geven aan mijn manier van werken.

 
 
Visie op leren in arbeidsorganisaties. 
 
Ik sta voor een aanpak waarbij gemeenschappelijkheid en eigen verantwoordelijkheid centraal staan. Ik schrijf geen oplossing voor, maar ga mee met de dynamiek van de omstandigheden. De wil en potentie die mensen hebben bij het omgaan met vraagtukken waar zij voor staan. Vraagstukken worden in een brede context geplaatst om samenhang en integratie van de verschillende bedrijfscomponenten te waarborgen. Het gaat om verbinding maken tussen, kennis en informatie, mens en technologie, werken en leven.
Met mijn bedrijf Van Brakel Advies wil ik een wezenlijke bijdrage leveren aan de groei van mensen op zodanige manier dat mens en organisatie ontwikkelen. Dat is mijn motto. Naar mijn overtuiging leren mensen vanuit een intrinsieke motivatie. Zij leren op afstand maar wel persoonlijk en leren vooral in de werkpraktijk.

 

Missie

Mijn missie is: vanuit visie vormgeven van leren / werken in arbeidsorganisaties.

 

Wilt u een sparren met Martin als klankbord?

Neem gerust contact op voor een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek.

 

NAAR
BOVEN
LEES
MEER