Soft skills? Keihard nodig voor nieuw leiderschap

In deze column op LinkedIn laat ik zien dat leren in de 21e eeuw verandert en hoe je als lerende organisatie op deze veranderingen kunt inspelen. Hoe kun je als aanbieder van professionele eductie inspelen op de veranderingen in de markt? En hoe ontwerp je leertrajecten die inspelen op de nieuwe manier van werken, leren en de veranderende behoefte van leren? Lees verder op www.linkedin.com/pulse/soft-skills-keihard-nodig-voor-nieuw-leiderschap-martin-van-brakel

NAAR
BOVEN
LEES
MEER