Privacy Verklaring en AVG

In het kader van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) die ingaat op 25 mei 2018 heeft Van Brakel Advies een privacy verklaring. Deze is op aanvraag beschikbaar.       

Een privacyverklaring bevat onder meer: de identiteit van de onderneming, contactgegevens, het doel waarvoor we gegevens verzamelen, wie de persoonsgegevens ontvangt, hoe lang de gegevens worden bewaard, dat mensen recht hebben op het wijzigen of verwijderen van hun gegevens, dat mensen het recht hebben om bezwaar te maken tegen verwerking van de gegevens, of het verstrekken van persoonsgegevens wettelijk verplicht is of dat het een contractuele verplichting is én dat er -als er sprake is van profilering- er gemeld moet worden waarom dat is en wat de gevolgen ervan zijn.

10 april 2018.

NAAR
BOVEN
LEES
MEER