Onderzoeken en veranderen van organisatie

11 april 2016 - Onderzoeken en veranderen van organisatiecultuur.

Begeleiden in de organisatieontwikkeling van een zorginstelling. Regiodirecteuren hebben een instrument in handen dat zij kunnen gebruiken om de karakteristieken van cultuur in beeld te brengen. Dit instrument maakt het mogelijk vast te stellen op welk punt de organisatie zich nu bevindt en waar zij naar toe willen.

NAAR
BOVEN
LEES
MEER