Experimenteren met Design Thinking

Tijdens een workshop maken de deelnemers van een overheidsorganisatie  kennis met de denk- en werkwijze van het designproces. We schenken aandacht aan de cyclus van Design Thinking en de zes grondhoudingen. Een innovatieve aanpak passen we toe met een customer journey of klantreis.

Leerlijn Innovatie
In opdracht van Hogeschool NOVI is samen met Van Brakel Advies de leerlijn Innovatie ontwikkelt. Deze leerlijn wordt aangeboden als specialisatie in het volledige Bachelor opleidingsprogramma. In deze specialisatie wordt de vraag beantwoord hoe te komen tot nieuwe waardecreatie van een onderneming in de praktijk. Het antwoord wordt in deze specialisatie gegeven: men creeert waarde door innovatie; voor de organisatie, de klant en voor eigen medewerkers. Studenten leren over de vernieuwing heen kijken, relevante marktontwikkelingen herkennen en deze vertalen naar creatieve en innovatieve oplossingen, passend bij de eigen organisatie.   
 

NAAR
BOVEN
LEES
MEER