Coachingsmethoden en -technieken

In deze module worden leerervaringen uitgewisseld over onder andere: methodiek van coachen, toepasssing van het GROW-model, oplossingsgericht coachen en andere specifieke coachingstechnieken.

NAAR
BOVEN
LEES
MEER